ವಿಮರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ಕೃತಿಗಳು

Ravindra Mavakhandaಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಲೇಬೇಕಾದ #ಹತ್ತು_ಪ್ರಮುಖ_ವಿಮರ್ಶಕರು ಹಾಗೂ ಅವರ (ಓದಲೇಬೇಕಾದ)#ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆ? ಧನ್ಯವಾದ.

Mahesh Kunchiganal ಜಿ,ಎಚ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ, ನಿಜದನಿ ಓದಿ.

Suresha R Hampanur ಕೀರ್ತಿ ನಾಥ ಕುರ್ತುಕೋಟೆಯಾವರ ಯುಗಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಾ
ಜಿ.ಎಸ್.ಆಮೂರರ ವಿಮರ್ಶೆ , ಜಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.

ಉಷಾ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಮೃತ ಮತ್ತು ಗರುಡ , ಶಕ್ತಿಶಾರದೆಯ ಮೇಳ – ಡಿ .ಅರ್.ನಾಗರಾಜ್. ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ -ಜಿ.ಎಚ್.ನಾಯಕ್. ಕನ್ನಡ ಕಥನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾದಂಬರಿ – ಜಿ.ಎಸ್.ಆಮೂರ.

Kiran Surya ಪ್ರೊ ಎಲ್ ಎಸ್ ಶೇಷಗಿರಿರಾಯರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Advertisements

About pustakapremi

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವೇದಿಕೆ. ಪುಸ್ತಕಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೊಂದು ಸಮೃದ್ಧ ತಾಣ.
This entry was posted in ಕನ್ನಡ, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು-ಮಾಹಿತಿಗಳು, Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s