ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಕುರಿತ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಪ್ರೇಮಿಗಳು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರತ್ನ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನರಾದ ಎಂ.ಕೆ. ಇಂದಿರಾ ಮತ್ತು ಡಾ. ಡಿ.ಬಿ. ಬಸೇವಗೌಡರು ಬರೆದಿರುವ ಎರಡು ಅಪರೂಪದ ಪುಸ್ತಕಗಳು…..

PUTTANNA KANAGAL

Uma Shankar

 

Advertisements

About pustakapremi

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವೇದಿಕೆ. ಪುಸ್ತಕಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೊಂದು ಸಮೃದ್ಧ ತಾಣ.
This entry was posted in ಎಂ.ಕೆ.ಇಂದಿರಾ, ಕನ್ನಡ, ಬಸವೇಗೌಡ ಡಿ.ಬಿ., Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s