‘ವಿಚಾರವಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರು’ – ತೀರ್ಥರಾಮ ವಳಲಂಬೆ

vichara adyatma.jpg

ತೀರ್ಥರಾಮ ವಳಲಂಬೆಯವರ “ವಿಚಾರವಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರು” ಪುಸ್ತಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವು ವಿಚಾರವಾದದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ , ಎರೆಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಧಾರವಾಗಿ ಸಾಂಗತ್ಯ ಸಾಧಿಸಿ , ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತಾಗಬೇಕೆನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ನಾಗರಿಕತೆ, ಧರ್ಮ, ದೇಶ-ಭಾಷೆ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು , ಹೇಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ನಂಬಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನುದ್ಧರಿಸಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಭಲವಾಗಿ ನಂಬುವ ಜನರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಭಲವಾಗಿ ನಂಬುವವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟೂ ಧೃಢವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ವಿಚಾರಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಯೋಗಿಗಳ ಪವಾಡಗಳ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತುಕೊಟ್ಟು, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಂಬುದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಆದರೂ ಓದುಗನ ಚಿಂತನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಗಳು ಸಶಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರವಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಸಮೀಕರಿಸುವ ಲೇಖಕರ ಆಶಯ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಧರ್ಮಗಳು, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಿರಬಹುದಾದ ವಿಚಾರವಾದಗಳು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮವೂ ಹೇಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಹೇಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸತ್ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂಕ್ಲಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರು, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪುಸ್ತಕ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

Chandrashekar Bc

Advertisements

About pustakapremi

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವೇದಿಕೆ. ಪುಸ್ತಕಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೊಂದು ಸಮೃದ್ಧ ತಾಣ.
This entry was posted in ಕನ್ನಡ, ತೀರ್ಥರಾಮ ವಳಲಂಬೆ, Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s