‘ನಡುನೀರು’ – ಕೆ.ವಿ.ರಾವ್

ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ರಾವ್ ಅವರು ಬರೆದ “ನಡುನೀರು ” ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಓರ್ವ ಸಾಹಿತಿ/ಪತ್ರಕರ್ತನ ಜೀವನದ ಕಥೆ. ಇದು ಸತ್ಯ ಕಥೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತಿಯ ಬದುಕಿನ ನೋವು ನಲಿವುಗಳ ಕುರಿತು ಹಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 

Mahabaleshwara Hegde

Advertisements

About pustakapremi

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವೇದಿಕೆ. ಪುಸ್ತಕಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೊಂದು ಸಮೃದ್ಧ ತಾಣ.
This entry was posted in ಕನ್ನಡ and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s