ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯುವುದು ಬಹು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಓದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕಾದಂಬರಿಯೇ #ಆಯತನ.

ಶ್ರೀ ನಟೇಶ ಪೋಲೆಪಲ್ಲಿಯವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಬ.ಲ.ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟೇಶರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ, ತಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನಾದಿನಗಳ ಚಿತ್ರಣ, ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕಥೆ—ವ್ಯಥೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಕಥಾನಾಯಕನಾದ ಕೀರ್ತಿಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಯೋಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ ದೇಹತ್ಯಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷಪಥಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಕಾದಂಬರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ವೇದ,ಉಪನಿಷತ್, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ಬಸವಣ್ಣ,ವಿವೇಕಾನಂದರ ಸೂಕ್ತಿಗಳು ಬಳಕೆಯಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ, ಉತ್ತಮ ಕಾದಂಬರಿ

-Vighneshwara Manja Maranakatte

Advertisements