’ಕರೆದರೆ ಬಾರೆ’ – ಯತಿರಾಜ್ ವೀರಾಂಬುಧಿ

karedare bareಯತಿರಾಜ್ ವೀರಾಂಬುಧಿ ಅವರ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಸೀತಾಪತಿ ಎಂಬ ಕಿತಾಪತಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.. ಭಾನು ಎಂಬ ಕಥೆಯ ನಾಯಕಿಯ ಅಪಹರಣದಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ಕಥೆ.. ಭೂತಕಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ.. ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.. ಜೊತೆಗೆ ಡಿವಿಜಿ ಅವರ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗವೂ ಇದೆ.. ಭಾನು ಸಮರಸಿಂಹರ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಸುತ್ತವೆ.. ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಥ್ರಿಲ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.. ಆದರೆ ಸೀತಾಪತಿಯಂತಹ ಗಂಡ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ.. ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಓದಬಹುದು.. ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಓದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕಾದಂಬರಿ “ಕರೆದರೆ ಬಾರೆ”

-ಸ್ವಾತಿ ಹೆಗಡೆ

Advertisements

About pustakapremi

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವೇದಿಕೆ. ಪುಸ್ತಕಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೊಂದು ಸಮೃದ್ಧ ತಾಣ.
This entry was posted in ಕನ್ನಡ, ಯತಿರಾಜ್ ವೀರಾಂಬುಧಿ, Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s