‘ಅವಧೇಶ್ವರಿ’ – ಶಂಕರ ಮೊಕಾಶಿ ಪುಣೇಕರ್

AVD

ಇದು ವೇದಗಳ ಕಾಲದ ರಾಜಕೀಯ ಕಾದಂಬರಿ. ಈಜಿಪ್ಟಿನ ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ರಕ್ತ ರಾಜವಂಶದವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅಶುದ್ದವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ರಾಜಮನೆತನದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವಾಹ ಪದ್ದತಿ ಹೇಗೆ ಮರೆಯಾಯಿತೆಂಬುದೇ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ವಸ್ತು. ಪುಣೇಕರರ ಅದ್ಭುತ ನಿರೂಪಣೆ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಸರಾಗವಾಗಿ ಓದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

– ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರಹಟ್ಟಿ

Advertisements

About pustakapremi

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವೇದಿಕೆ. ಪುಸ್ತಕಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೊಂದು ಸಮೃದ್ಧ ತಾಣ.
This entry was posted in ಕನ್ನಡ, ಶಂಕರ ಮೊಕಾಶಿ ಪುಣೇಕರ, Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s