‘ಯೇಗ್ದಾಗೆಲ್ಲಾ ಐತೆ’ – ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ

YA

ಯೇಗ್ದಾಗೆಲ್ಲಾ ಐತೆ -ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾವೂ ಇದೆ .
ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ನಶಾಸ್ತ್ರೀಗಳು ಬರೆದಿರುವ ಯೇಗ್ದಾಗೆಲ್ಲಾ ಐತೆ ಹತ್ತನೇ ಮುದ್ರಣ ಕಂಡಿದೆ .ಗೆಳತಿ Smitha Ramesh ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಓದಲು ಸೂಚಿಸಿದರು .ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ಓದಿದೆನೊ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೇಗ್ದಾಗೆಲ್ಲಾ ಐತೆ ಹೊತ್ತಿಗೆಯು ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಕಿರುಕೋಣೆ( cubicle )ಯಲಿ ಸದಾ ವಿರಾಜಮಾನ .ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಪುಟವನ್ನದಾರು ಓದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಆ ದಿನ ಏನೋ ಕಳೆದು ಕೊಂಡ ಭಾವ .ಓದಿದಾಗೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೊ ಮುಕುಂದೂರು ಶ್ರೀ ಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ . ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಶ್ರೀಗಳ ಲೋಕಾನುಭವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ,ಅವರದೇ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರ ,ನಿರೂಪಣಾ ವಿಧಾನ ,ಸದಾ ನಕ್ಕು ನಗಿಸುವ ಸಹಜ ಆನಂದ ಎಲ್ಲವು ಅವರ ಬಗೆಗೆ ಭಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ .ಪುಸ್ತಕದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳ ಒಂದು ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಂಡಾಗಲು ಶಿಶುನಾಳರ ‘ಸೊಲ್ಲು ಸೊಲ್ಲಿಗೆ ಬೈದು ಬಡಿದು ನಿಲ್ಲದಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ’ ಹಾಡುನ್ನು ಹಾಡುತ್ತ ಅವ್ರು ನಗುತ್ತ ಹೆದರಿದ್ದ ಭಕ್ತರನ್ನು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಹಾಸ್ಯಮಿಶ್ರಿತ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸಂತೈಸುವುದನ್ನು ಬೆಳೆಗೆರೆಯವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
science is just too young to understand religion -Dan brown ಹೇಳಿದಂತೆ .
ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಯುಗ ,ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುವ ಕಾಲ .

– ವಿದ್ಯಾ ಮಹೇಶ

Advertisements

About pustakapremi

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವೇದಿಕೆ. ಪುಸ್ತಕಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೊಂದು ಸಮೃದ್ಧ ತಾಣ.
This entry was posted in ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ, Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s