‘ಇಲ್ಲದ ತೀರದಲ್ಲಿ’ – ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ

IT

ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಓದಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃತಿ ಇದು ಸಂಭಂಧಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಾಟಕೀಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ‘ಸತ್ಯದ ನೆಲೆ’ ಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ಓದಿಸಿಕೊಂಡೋಗುವ ಪುಸ್ತಕ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಓದಿ…

– ನವೀನ ಕೆ ಜೆ

Advertisements

About pustakapremi

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವೇದಿಕೆ. ಪುಸ್ತಕಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೊಂದು ಸಮೃದ್ಧ ತಾಣ.
This entry was posted in ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ, ಕನ್ನಡ, Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s