‘ಎ ಮಿಡ್ ಸಮ್ಮರ್ ನೈಟ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓಥೆಲೊ’ – ಕೆ ಎಸ್ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್

AM

ಎ ಮಿಡ್ ಸಮ್ಮರ್ ನೈಟ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್” ಮತ್ತು “ಒಥೆಲೊ” ಕನ್ನಡ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ನ ನಾಟಕದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಜಾಯಮಾನವನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ಅನುವಾದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ.
ಭಾಷಾಂತರಿಸುವಾಗ ಮೂಲ ಕವಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನುವಾದಕನ ಮನಸು ಸಮ ತರಂಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ( ಈಕ್ವೆಲ್ ವೇವ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ) ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂಲದ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಪಾತ್ರ ಕಲ್ಪನೆ, ಭಾಷಾ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪುನರನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅಂಥ ಅನುವಾದ ಕೇವಲ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಬಲ್ಲದು.

ಶೇಕ್ಸ ಪಿಯರ್ ಮೂರು ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬರೆದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅಪರಿಚಿತವಾದ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತರುವಾಗ ಕೆಲವು ಅನಾವಶ್ಯಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದೂ, ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಅರ್ಥ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದೂ ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶೇಕ್ಸ್ ಪಿಯರ್ ನ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಸಹಜತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.
ಡಾ|| ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಐಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿರುವುದು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

– ತನುಜಾ ಎಸ್ ಗೌಡ

Advertisements

About pustakapremi

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವೇದಿಕೆ. ಪುಸ್ತಕಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೊಂದು ಸಮೃದ್ಧ ತಾಣ.
This entry was posted in ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡ - ಅನುವಾದಿತ, Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s